KVKK Danışmanlığı

Ar-Ge ekibi olarak, farklı sektörlerde Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyeti yürüten şirketlerin kendi yapılarına uygun olarak destek mekanizmalarından maksimum düzeyde faydalanabilmelerine yönelik birçok farklı alanda Ar-Ge danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız. Bu kapsamda, Ar-Ge merkezi, tasarım merkezi, teknoloji geliştirme bölgeleri ve proje bazlı destekler olmak üzere şirketler için tüm alternatifleri değerlendirip, şirketleri bilgilendirerek, en uygun projeden yararlanmaları konusunda şirketlere destek olmaktayız. Ayrıca, Ar-Ge faaliyetlerine sağlanan teşvik mekanizmalarından hâlihazırda yararlanan şirketlerin ilgili mevzuat kapsamında fırsat ve risklerinin belirlenmesine ilişkin denetim ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

Ürün Geliştirme

Şirketlerin teknoloji stratejilerine uygun ürünlerin tasarım ve projelendirme Danışmanlığını yapmaktayız. Elektronik donanımlar (Kart Okuyucular, IoT çözümleri, Kent Yönetimi aygıtları vs ) tasarlamakta ve iş ortaklarımız ile birlikte üretimlerini sağlayabilmekteyiz. Ayrıca Yazılım ve Mobil Uygulama konusunda ihtiyaçlarınıza uygun ürün tasarımı ve geliştirme desteği sunmaktayız.