Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

İNOTEK, kurumların BT varlıklarının en uygun şekilde kullanılmasına ilişkin her türlü sorunu ele alan uluslararası en iyi uygulamalardan yararlanmaktadır.Teknolojik ve ekonomik açıdan uygun yaklaşımlarla birlikte BT mekanizmalarının kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi, etkinliği yüksek BT araçlarının oluşturulmasını mümkün kılacak çözümler sunmaktayız.

BT danışmanlık alanlarımız

BT Denetimi

BT denetimleri; kurumların genel olarak BT kaynaklarını nasıl daha iyi kullanabileceklerini tanımlamalarına ve iş uygulamaları, bilgisayar altyapısı bileşenleri, bilgi güvenliği araçları ve destek araçları dâhil olmak üzere özel alanları optimize etmelerine yardım etmektedir. Müşteriler mevcut BT varlık durumuna dair tarafsız bir açıklamanın yanı sıra risklere ve risklerden nasıl kaçınılacağına dair sorulara kesin cevaplar alabilmektedir.

BT Strateji Departmanı

BT yatırımından maksimum verim elde etmek ve bilgi sistemlerini iş hedeflerine uygun hale getirmek için, müşterilerin bir stratejik planlama dönemi için önceden bir BT geliştirme yol haritasına sahip olmaları gerekmektedir. Bu belge; iş uygulamaları, bilgisayar altyapısı ve bilgi güvenliği araçları için gerekçelendirilmiş bir hedef mimarisi tanımlamaktadır.

Yazılım Altyapısının Denetlenmesi

Bir BT altyapı denetimi, müşterilerin yazılım kaynaklarını kapsamlı bir şekilde görmelerini sağlamaktadır ve geliştirme potansiyelleri dahil olmak üzere iş proseslerinin fonksiyonel kapsam analizini; kilit kullanıcı memnuniyetinin değerlendirilmesini; uygulama mimarisinin ve performansının analiz edilmesini ve aynı zamanda iş gerekliliklerine uygun olan raporlama opsiyonlarını içermektedir. Sonuç olarak müşterilere denetlenen her bir sisteme ve genel olarak yazılıma ilişkin detaylı tavsiyeler sunulmaktadır.

BT Süreç Uygulamasına İlişkin Danışmanlık

Yüksek kaliteli BT hizmet yönetimi, BT personelinin yalnızca günlük işlemler için teknik destek sunmaktan ziyade iş görevlerini çözmek için etkin bir mekanizmanın parçası olmalarını mümkün kılmaktadır. Ayrıca INOTEK, BT kaynaklarını mümkün olduğunca uygun maliyetli bir şekilde kullanmaları ve kullanıcı memnuniyetini arttırmaları için yönetim sistemlerini küresel standartlara ve prosedürlere nasıl uygun hale getirebilecekleri konusunda müşterilerine raporlar sunmaktadır.

Telekomünikasyon Altyapı Optimizasyonuna İlişkin Danışmanlık

Ağ altyapısı denetimleri, müşterilerin telekomünikasyon sistemlerinden nasıl daha etkin bir şekilde yararlanabileceklerini tespit etmelerini ve değişen iş ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı gelişimi planlamalarını mümkün kılmaktadır. Telekomünikasyon danışmanlığı etkin ve güvenilir bir ağ yaratmak, işletme ve veri iletim giderlerini azaltmak, ağ performansını ve veri iletişim kalitesini iyileştirmek, donanım arıza risklerini azaltmak ve kurumsal ağ problemlerini daha hızlı bir şekilde çözmek için tasarlanmıştır.

Danışmanlıkta Uzman Olduğumuz Alanlar

• Veri Tabanı Sunucuları
• Veri Temizleme ve Düzenleme
• Uygulama ve Veri Tabanı Performans Yönetimi
• VoIP Uygulamaları
• Mobil iş Çözümleri
• Enerji Tasarrufu ve Yönetimi
• Kurumsal Uygulama Entegrasyon Stratejileri ve Danışmanlığı
• Uygulama Mimarisi Analizi
• İş Senaryoları Detaylandırılması
• İş ve Teknik Analiz
• Teknolojiye Özel Destek ve Bakım Danışmanlığı
• Uygulama Pratiğinin Detaylandırılması
• Uygulama Eğitimi

Ağ Yönetimi
• Ağ performanslarının anlık ve geçmişe yönelik takibi ve raporlanması
• Ağ cihazlarının otomatik keşfi ve haritalanması
• Netflow, sflow vb. gibi cihaz bilgilerinin detaylı takip edilmesi ve raporlanması
• Ağ üzerindeki her türlü log bilgisinin toplanması ve tarihsel olarak raporlanması
• Değişiklik yönetimi yapılması
• Ağ cihazları içinde detaylı yapılandırma yönetimi yapılması
Sistem ve Uygulama Yönetimi
• Sanal ya da fiziksel sunucuların anlık ve geçmişe yönelik takip edilmesi
• Sunucular üzerinde çalışan uygulamaların proses, servis vb. gibi parametrelerle takip edilmesi
• Şirketlerin kendi yazdığı özel uygulamaların takip edilmesi
• Güvenlik cihazlarının ve uygulamalarının detaylı takibi ve tek merkezden raporlanması
Sanallaştırma Yönetimi
• Vmware, HyperV, Proxmox, Xen, KVM ve OpenStack gibi Uygulamaların Kontrolü
• Sanal ortam bileşenlerinin ilişkilerinin otomatik olarak çıkarılması
• Geçmişe doğru tüm verilerin tutularak istenildiği zaman bu verilere ulaşılabilmesi
• Kapasite yönetimi ve planlaması yapılarak maliyetlerin kontrol altında tutulması
• Atıl ve dağınık sanal ortamların düzenlenmesi
Depolama Yönetimi
• Üretici bağımsız tüm bilinen depolama cihazlarının yönetilmesi
• Yedekleme de Depolamaya ilişkin detaylı raporlama
• Yedekleme ve Depolama Güvenliği
• Hizmet Yönetimi
• Hizmet Seviyesi Yönetimi
• Hizmet Katalog Yönetimi
• Erişebilirlik Yönetimi
• Bilgi Güvenliği Yönetimi
• Değişiklik Yönetimi
• Varlık Yönetimi
• Konfigürasyon Yönetimi
• Hizmet Validasyonu ve Testi
• Erişim Yönetimi
• Problem Yönetimi
• Hizmet Masası
• Olay Yönetimi
• Talep Yönetimi
• Geçiş Planlaması ve Desteği
• Sürüm ve Yaygınlaştırma Yönetimi
• Kapasite Yönetimi
Güvenlik Danışmanlığı
• Son kullanıcı güvenliği ( End Point Protection )
• Network güvenliği ( NAC, Firewall )
• Veri güvenliği ( Network & Client DLP )
• Sürekli Veri kopyalama (LAN / WAN Replication )
• Sanallaştırılmış sunucu desteği
Tasarım
• Donanım
• Yazılım
• Ağ & Güvenlik
• Sanallaştırma & Bulut
• AI &IoT
İnşaat
• Yapısal Kablolama Projeleri Tasarımı
• Aktif cihazlar Projelendirme
• Ürünlerin markalarına ve birbirleri ile uyumuna dikkat edilmelidir.
• Veri Merkezi Tasarımı
• Alçak faz odaları
• UPS ve Klima sistemleri kullanılmalıdır.
• Personel giriş-çıkış takıp sistemleri
Teslimat
• BT topolojinin oluşturulması
• Donanım seçimi
• Active Domain yapısının kurulması
• Network ağı yapılandırılması
• Sistem güvenlik projesi
• Uzak lokasyon bağlantıları
• WIFI güvenliği
• Yedekleme sistemleri
• Sanallaştırma çözümleri
• Uç nokta Güvenliği
• 5651 kanunu kapsamı
Operasyon
• BT Telekom altyapı ve operasyon
• Müşteri memnuniyeti
• ISO 27001, 9001, 14001, 16001 gibi sertifikalandırma süreci
• Enerji Yönetimi
• Güç Yönetimi
• Merkezi Sistem Yönetimi