Açık Kaynak Kodlu Uygulamalara Geçiş

İşletim Sistemi Geçişi
- İşletim Sistemi Tasarımı Yapılır.
- Linux bilgisayarlar, Microsoft Active Directory Domain ortamına dâhil edilir.
- Güncelleme Sistemi Kurulur. (Havelsan Liman)
- Güvenlik ve kurum politikaları yeni ortama uygulanır. (Havelsan Liman)
- Entegrasyon problemleri giderilir.
- Uzaktan Destek ve Yönetim Sistemi kurulumu yapılır.
- Linux Sistem Yönetimi Eğitimi verilir.
Yedekleme Sunucusu Kurulumu
- Yedekleme prosedürü alan ve kapasite belirlenerek detaylı analiz yapılır.
- Belirlenen kriterleregöre Yedekleme Sunucusu (Bacula) kurulur. Dosya Sunucusu Kurulumu
- Mevcuttaki Dosya Sunucusuna erişim Active Directory ortamındaki kullanıcılarla yapılıyorsa; Linux Dosya Sunucusu Active Directory ortamınadâhil edilerek AD hesaplarınınkullanımısağlanır.
- Analiz sonrası gerekli kurulum, paylaşım ve erişimayarlarıyapılarak Linux Dosya Sunucusu (Open Media Vault)canlıkullanımageçirilir.
Monitoring-İzleme Sunucusu Kurulumu
- Ortamdaki kritik görevde olup izlenmesi istenen sunucular, servisler ve network cihazları belirlenir.
- Analiz sonrası belirlenen kriterlere göre izleme sistemi kurulur ve alarm durumları için e-posta, sms bilgilendirmeleri ayarlanır.
Proje Yönetim Sistemi Sunucusu Kurulumu
- İşletmenizde işlerinizin sağlıklı ilerlemesi amacı ile Proje Yönetim Sistemi (Redmine) kurulumu yapılmaktadır.
Envanter Yönetim Sistemi Kurulumu
- İşletmenizdeki Donanım, Uygulama, Lisans vb. tüm envanterlerin kayıt altına alınarak raporlanması ve gerekli birimler ile paylaşılmasını sağlayan Sistemin (Snipe-IT) kurulumu yapılmaktadır.